تعریف پروفیل، متریال و استاندارد جدید برای پیچ ها در تکلا استراکچرز

تعریف پروفیل، متریال و استاندارد جدید برای پیچ ها در تکلا استراکچرزتعریف پروفیل، متریال و استاندارد جدید برای پیچ ها در تکلا استراکچرز
قیمت قیمت : 3000 تومان
نوع فایل : pdf

نحوه تعریف پروفیل جدید همانند INP200

نحوه تعریف متریال جدید همانند ST37 و ST53

نحوه تعریف استاندارد جدید برای پیچ ها همانند A325 و A490