تعریف پروفیل، متریال و استاندارد جدید برای پیچ ها در تکلا

تعریف پروفیل، متریال و استاندارد جدید برای پیچ ها در تکلا تعریف پروفیل، متریال و استاندارد جدید برای پیچ ها در تکلا
قیمت قیمت : 7000 تومان
نوع فایل : pdf

نحوه تعریف پروفیل جدید همانند INP200

نحوه تعریف متریال جدید همانند ST37 و ST53

نحوه تعریف استاندارد جدید برای پیچ ها همانند A325 و A490