تعریف تمپلیت برای چاپ نقشه در دو برگ

تعریف تمپلیت برای چاپ نقشه در دو برگتعریف تمپلیت برای چاپ نقشه در دو برگ
قیمت قیمت : 9000 تومان
نوع فایل : pdf

این فابل PDF که در 12 صفحه گردآوری شده شامل اطلاعات زیر است:

نحوه تعریف یک تمپلیت در Template Editor برای ایجاد خطوط جداکننده

نحوه تعریف Layout جدید

نحوه تعریف Table Layout جدید

اختصاص جداول به Table Layout و تنظیم موقعیت قرارگیری جداول