درج جهت قرارگیری قطعات در نقشه ها

درج جهت قرارگیری قطعات در نقشه هادرج جهت قرارگیری قطعات در نقشه ها
قیمت قیمت : 9000 تومان
نوع فایل : pdf

یکی از مشکلاتی که همواره در موقع مونتاژ و نصب سازه ها رایج است، این است که اسمبلی ها و قطعات آن در جهت مناسب مونتاژ و در نتیجه نصب نمی شوند، به طور مثال ستونی که ورق درپوش آن باید در سمت شمال پروژه باشد به اشتباه در سمت جنوب قرار گرفته و یا ورق زیرسری ستونی بجای اینکه در جهت غرب نصب گردد، در وجه شرقی نصب می شود.

یکی از راهکارهایی که این خطای حین ساخت را از بین می برد این است که جهت صحیح قرارگیری اسمبلی توسط نرم افزار تشخیص داده شود و نه خود کاربر.

اکثر کاربران از راهکارهای مرسومی استفاده می کنند که خطای انسانی در آن نقش بی بدیلی دارد. در ادامه به چهار روش درج جهت در نقشه های اشاره می گردد.

حجم فایل: 617 کیلوبایت

فرمت:PDF