تکنیک ساب اسمبلی و کاربرد جوش سایت

تکنیک ساب اسمبلی و کاربرد جوش سایتتکنیک ساب اسمبلی و کاربرد جوش سایت
قیمت قیمت : 8000 تومان
نوع فایل : pdf

در برخی از پروژه ها، بخشی از یک اسمبلی یکسان در تمامی نقشه های مونتاژ تکرار شده و کاربر در هر نقشه مونتاژ باید آنها را در حالی که یکسان هستند بصورت مجزا ویرایش کند. بطور مثال فرض کنید در یک اسمبلی ستون، قطعات تیپ های مختلف ستون متفاوت اند اما دستک تمامی ستونها یکی هستند و یا در اسمبلی ستون، قطعات ستون متفاوت اما اجزای بیس پلیت یکسان می باشند. در این گونه مواقع بهتر است که برای دستک و یا برای بیس پلیت یک sub-assembly تعریف و فقط یکبار آن را ویرایش کرد.

در مدلسازی تکلا اکثر اوقات از جوش های ورکشاپ (workshop) استفاده می گردد زیرا تنها این جوش ها هستند که باعث تولید اسمبلی ها می شوند. اما جوش های در سایت (site) نیز می توانند در بعضی از پروژه ها برای نصاب و مونتاژکار مفید باشند.

بطور مثال فرض کنید قطعه لوز پارتی که به چیزی جوش و مونتاژ نشده را می خواهیم در نقشه مونتاژ فقط نمایش دهیم. چون تیپ لوز پارت ها زیاد و ممکن است منجر به اشتباه در نصب آنها گردد.

حجم فایل: 913 کیلوبایت

فرمت: PDF