ویرایش گزارشهای XSR نرم افزار تکلا

گزارش گیری از نرم افزار تکلا همانگونه که می دانید اطلاعات گزارش های xsr تولیدی تکلا هر یک در سلول های مجزایی قرار نگرفته اند که بتوان بصورت مستقیم بر روی آنها انواع عملیات مورد نظر خود را انجام داد. بنابراین اغلب نیاز است که اطلاعات این گزارشها در سلولهای مجزایی قرار بگیرند. برای انجام این کار دو روش وجود دارد:

 

 

 

 

 

 

همانگونه که می دانید اطلاعات گزارش های xsr تولیدی تکلا هر یک در سلول های مجزایی قرار نگرفته اند که بتوان بصورت مستقیم بر روی آنها انواع عملیات مورد نظر خود را انجام داد. بنابراین اغلب نیاز است که اطلاعات این گزارشها در سلولهای مجزایی قرار بگیرند. برای انجام این کار دو روش وجود دارد:
الف) تفکیک کردن سلولها پس از تولید گزارش در محیط اکسل

ب) تفکیک کردن سلولها قبل از تولید گزارش در محیط Template Editor

 در اینجا به روش دوم اشاره خواهیم نمود که مستلزم پیمودن مراحل زیر می باشد:
1) از مسیر Drawings & Reports > Template Editor وارد برنامه جانبی TpIEd شوید.
2) توسط دستور File > Open گزارش مورد نظر خود را باز کنید (با فرمتrpt)
3) عبارت " t\ " را مابین متن ها و فیلدهای برداشت اطلاعات درج کنید.
4) گزارش مربوطه را ذخیره کنید.
5) اکنون از این گزارش تغییر یافته استفاده کنید. ملاحظه می گردد که هر یک از اطلاعات در سلولهای جداگانه ای درج شده اند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید