ذخیره ویژگیها در پنجره ها و استفاده از آنها در سایر پروژه های شاپ دراوینگ

ذخیره ویژگی ها در نرم افزار تکلا یکی از قابلیت هایی که پنجره ویژگی های هر شی یا قطعه ای دارد، ذخیره ویژگی ها با یک اسم متمایز است. بسیاری از افراد فکر می کنند که از ویژگی ها صرفا می شود در همان مدل استفاده نمود. در حالی که می توان از این ویژگی ها در سایر مدل ها نیز استفاده کرد. روش کار بدین ترتیب است که:

 1- ابتدا ویژگی دلخواه خود را در پنجره محاوره ای مورد نظر ذخیره کنید. مثلا با نام beam1

2- به پوشه مدل رفته و زیرپوشه ای به اسم attributes را باز کنید.

3- اکنون ویژگی ذخیره شده شما تحت فایلی با همین نام (با اسم beam1) موجود است. این فایل یا فایلها را کپی کرده و در زیرپوشه attributes پوشه مقصد paste کنید.

4- اکنون می توانید در مدل مقصد نیز از همین ویژگی استفاده کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید