سطوح رویه آجری در tekla

surface treatment در تکلا در نرم افزار تکلا می توان از سطوح آجری برای دادن نما به یک المان (مخصوصا دیوارها) استفاده نمود. 

 

 

 

 

 

 

در نرم افزار تکلا می توان از سطوح آجری برای دادن نما به یک المان (مخصوصا دیوارها) استفاده نمود. برای استفاده از این سطوح بایستی به منوی Detailing رفته و از زیرمنوی Create surface treatment دستور To all faces of part را اجرا کنیم تا تمام سطح المان آجری شود. پس از اینکه این سطح رویه تولید شد، می توان رنگ، ضخامت و الگوی آن را نیز تغییر داد. بطور نمونه ساختمان زیر که واقع در خیابان مطهری تهران می باشد با استفاده از همین الگو نماسازی شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید