علائم نقشه های سازه

  گاهی ممکن است در نقشه های سازه  با علائم و اختصاراتی روبه رو شوید که درک درستی از آنها نداشته باشید. در زیر به برخی از این اختصارات که در تهیه نقشه های سازه مرسوم می باشد اشاره شده است:

 

BPL: Base Plate

BGL: BELOW GROUND FLOOR

C/C: CENTER TO CENTER

FFL: FINISHED FLOOR LEVEL

FGL: FINISHED GROUND LEVEL

GL: GROUND LEVEL

SSL: STRUCTURAL SLAB LEVEL

TOB. TOP OF BEAM

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید