تغییر ابعاد نقاط در تکلا

تغییر ابعاد نقاط در نرم افزار tekla گاهی اوقات بدلیل ابعاد کوچک نقاط در تکلا ممکن است که به درستی نتوانید آنها را انتخاب کنید. بدین منظور می توانید مقیاس نقاط را توسط تنظیم پیشرفته زیر بزرگ کنید:

 

 

 

 

گاهی اوقات بدلیل ابعاد کوچک نقاط در تکلا ممکن است که به درستی نتوانید آنها را انتخاب کنید. بدین منظور می توانید مقیاس نقاط را توسط تنظیم پیشرفته زیر بزرگ کنید:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید