مدیریت حمل و بارگیری قطعات در tekla structures

مدیریت حمل و بارگیری در تکلا استراکچرزاز دستور lotting در تکلا استراکچرز می توان برای اعمال مدیریت و برنامه ریزی صحیح در حمل و نقل قطعات و مصالح ورودی به کارگاه استفاده کرد. با احتساب وزن اجزای سازه و در نظر گرفتن حداکثر بار مجاز کامیون های حمل بار، می توان توسط دستور looting تخمین زد که چه تعداد کامیون یا تریلر برای حمل و نقل قطعات پروژه مورد نیاز است.

 

 

 

 


برای کار کردن با دستور lotting:

1- دستور lotting را از منوی tools اجرا کنید.

2- در پنجره گشوده شده بر روی دکمه properties کلیک کنید.

3- در فیلد انتهایی نام مشخصی را برای محموله بار درج نمایید.

4- در فیادهای number و max weight شماره محموله بار و همچنین حداکثر وزن مجازی که کامیون یا تریلر حمل بار می تواند بارگیری نماید را مشخص کنید.

5- بر روی دکمه add کلیک کنید تا بک محموله بار خام ایجاد گردد.

اکنون باید مشخص کنیم که کدامیک از قطعات در محموله ها بارگیری شوند. تا مقدار بار اختصاص داده شده ار مقدار بار مجاز فراتر نرود. بدین منظور:

1- دستور lotting را از منوی tools اجرا کنید.

2- در پنجره گشوده شده یک محموله ایجاد شده از قبل را انتخاب کنید.

3- با پایین نگه داشتن دکمه shift قطعاتی را که مایل به بارگیری در این مجموله هستید را انتخاب کنید.

4- بر روی دکمه apply selected کلیک کنید.

5- بر ر.ی دکمه ok کلیک کنید.

6- این مراحل را برای بارگیری تمامی اجزای پروژه تکرار نمایید.

اکنون مشخص است که هر یک از قطعات در چه محموله ای بارگیری شده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید