تنظیم فاصله آچارخور در tekla

تنظیم فاصله آچارخور در تکلا اگر در تکلا فاصله آچار خور رعایت نشود، نرم افزار به هنگام clash check کردن آن را به عنوان clash تشخیص می دهد. برای نمظیم فاصله آچارخور، از منوی Tools زیرمنوی options دستور options را اجرا کرده و در پنجره گشوده شده در بخش clash check فاصله آچار خور را بر حسب گل پیچ و ضخامت مهره پیچ وارد می کنیم.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید