تنظیم خطوط شبکه (Grid Lines) در تکلا

تنظیم خطوط شبکه (Grid Lines) در تکلا

تنظیم خطوط شبکه در tekla همانگونه که می‌دانید با شروع به کار هر مدل جدید، خطوط شبکۀ پیش‌فرضی در ناحیۀ کاری ایجاد می‌شوند که همواره نیازمند تغییر و اصلاح آن مطابق با پروژۀ خود می‌باشیم. برای اصلاح خطوط شبکۀ موجود، مراحل زیر را طی نمایید:

 

 

 

 1) بر روی خطوط شبکۀ موجود دابل کلیک نمایید.
2) در کادر Coordinates فواصل دهانه به دهانه خطوط شبکه و همچنین تراز ارتفاعی آن را تنظیم کنید. دقت داشته باشید که مختصات X و Y در این کادر بصورت نسبی و مختصات Z بصورت مطلق درج می‌گردد.
3) برچسب‌های خطوط شبکه را در کادر Labels تنظیم کنید. برچسب‌ها اغلب با اعداد و حروف لاتین به خطوط شبکه اختصاص داده می شوند.
4) در کادر Line extensions مقدار بیرون زدگی خطوط شبکه را در دهانه‌های انتهایی مشخص کنید.
5) در کادر Origin مختصات مبدأ قرارگیری خطوط شبکه را مشخص کنید. پیش‌فرض برنامه برای این منظور مبدأ مختصات است که اغلب مناسب بوده و نیازی به تغییر آن نمی‌باشد.
6) در کادرMagnetism مقیدی اشیا را نسبت به خطوط شبکه مشخص کنید بطوریکه با جابجایی خطوط شبکه، اشیای موجود در مدل نیز همراه آن جابجا گردند. برای مقیدی اشیا به خطوط شبکه، نیاز است که تیک تنظیمی Magnetic grid plane فعال ‌گردد.
7) در کادر Other Settings می‌توانید خطوط شبکه را قفل کنید تا هیچ‌گونه تغییرات ناخواسته‌ای در آن به وجود نیاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش تکلا

آموزش تکلا استراکچر

آموزش tekla

آموزش tekla structure

تنظیمات اولیه تکلا استراکچر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید